KH: Anh Thao – Bắc Giang (06/2024)

Hình ảnh đơn vị chúng mình xuống kiểm tra giai đoạn lắp dựng cốt thép đài, dầm móng cho chủ nhà:

Thiết kế nhà phố 4 tầng, có thang máy.

Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà
Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép đài giằng móng cho chủ nhà